قوانین ورزش بوکس

بوکس نیز مانند تمامی ورزشها دارای قوانینی است که البته در اکثر ورزشها این قوانین پیچیده نیست و بوکس هم از این قاعده مستثنی نیست. در ورزش بوکس قوانین به دو دسته مسابقات و عمومی تقسیم می شوند. قوانین عمومی مانند نحوه ایستادن ، نحوه مشت زدن و … می باشد و قوانین مسابقات مربوط به وزن کشی و … می باشد.
1- دو بوکسور باید هم وزن باشند .
2- بوکسورها تا 24 یا 36 ساعت قبل از مسابقه باید در وزن خود باشند.
3- اگر بوکسوری در وزن خود نباشد 1 ساعت به او وقت داده می شود تا به وزن مسابقه برسد.
4- مسابقه بوکس باید در رینگ برگزار شود که از سطح زمین فاصله داشته باشد.
5- بوکسور اجازه ضربه زدن به بالای کمربند حریف را دارد و ضربه به زیر کمربند خطا می باشد.
6- ضربه زدن با سر ، شانه ، آرنج خطا می باشد.
7- مشت زدن با دستکش باز ، داخل دستکش ، مچ ، بیرون دست و یا کناره کف دست خطا می باشد.
8- مشت زدن به پشت حریف ( گردن ، سر و بدن ) خطا می باشد.
9- بوکسور اجازه گرفتن حریف و ضربه همزمان را ندارد.
10- نشستن روی پا ( به اصطلاح duck ) تا اندازه ای که سر شما پایین تر از کمربند حریف باشد مجاز نیست.
11- پس از سوت داور و اعلام قطع بازی یا اتمام راند ، امکان ضربه زدن به حریف وجود ندارد.
12- اجازه درآوردن لثه برای استراحت کردن در طول راند وجود ندارد.
13- وقتی حریف شما Knock down شده است ، شما باید به دورترین نقطه رینگ ( گوشه مقابل حریف ) بروید و منتظر بمانید.
14- وقتی شما حریف را نقش زمین می کنید ، موقعی که حریف روی زمین افتاده است نباید به او مشت دیگری بزنید .
15- مشت زنی که روی زمین می افتد فقط 10 ثانیه فرصت دارد تا سر پا بایستد.
16- بوکسوری که ضربه زیر کمربند به او وارد میشود ، 5 دقیقه فرصت دارد تا به مسابقه برگردد وگرنه بازنده اعلام می شود.
17- اگر بوکسوری از عمد ضربه خطایی بزند و خطا توسط داوران عمدی اعلام شود ، بوکسور بازنده اعلام می شود.

 

چندین قانون مختلف وجود دارد که در بوکس حرفه ای رعایت می شود. برخی از موارد رایج عبارتند از:

 • همیشه یک داور در رینگ حضور دارد.
 • یک بوکسور نمی تواند با حریف کشتی بگیرد یا او را بگیرد.
 • اگر بوکسوری ناک دان شد بایدبه تنهایی و  بدون هیچ کمکی بلند شود.
 • بوکسورها بر اساس وزنشان طبقه بندی می شوند (بوکسورها فقط در یک وزن با حریف مبارزه می کنند)
 • بوکسوری که بدون داشتن تعادل روی رینگ بیوفتد ناک دان میشود.
 • یک بوکسور نمی تواند به حریفی که ناک دان شده است مشت بزند.
 • وزن دستکش ها باید در مسابقات حرفه ای بین 8-10 اونس باشد.
 • شما نمی توانید به زیر کمربند ضربه بزنید و حریف را نگه ندارید، لگد بزنید، ضربه بزنید، کشتی بگیرید، گاز بگیرید، تف کنید یا فشار دهید. شما همچنین نمی توانید با سر، شانه، بازو یا آرنج خود ضربه بزنید.
 • خطاهای تصادفی اخطار یا کسر یک امتیاز را دریافت می کنند.
 • خطای عمدی بسته به شدت ، کسر دو امتیاز یا محرومیت فوری
 • به صلاحدید داور ،مبارزان به دلیل خطای مداوم روی حریف یا نادیده گرفتن قوانین، رد صلاحیت می شوند.

 

نحوه برد و باخت در مسابقات بوکس:

به دو طریق بوکسور برنده تعیین می گردد :

الف) برد با امتیاز :

در هر راند امتیازها شمرده میشود (از 10 امتیاز می باشد). و در پایان راند سه با توجه به امتیازهایی که مبارزین در راندهای مختلف کسب کردند برنده اعلام میشود. در بوکس آماتور نتیجه مساوی وجود ندارد. و داور وسط در دادن امتیاز کتبی نقشی ندارد.

ب) برد با ضربه فنی  (ناک اوت knock out):

به طور معمول هر گاه بر اثر ضربه ای بجز دو کف پای بوکسور جای دیگر او مانند لگن و دست و زانو و غیره با کف رینگ تماس بگیرد ( با لیز خوردن اشتباه نشود ) یا روی طناب بی حال افتاده و یا تلو تلو خورده به زمین بیفتد داور باید به او ۱۰ ثانیه فرصت بدهد و این اوقات را با شمردن بلند و انگشتان به بوکسور تفهیم کند. هرگاه بوکسور تا قبل از رسیدن به شماره ۸ آمادگی خود را اعلام کند و داور تشخیص دهد که او سرحال و آماده مبارزه است دیگر از گفتن شماره ۹ و ۱۰ خودداری کرده و با گفتن کلمه بوکس مبارزه را مجددا آغاز می نماید. هرگاه بوکسور در شمارش ۸ اعلام آمادگی کند ولی این اعلام از روی غیرت و به توصیه دوستان و تماشاگران باشد ولی قدرت و توان حفظ تعادل خود را نداشته باشد داور به شمارش ادامه داده و او را ناک اوت محسوب می کند . در اینگونه مواقع ریفری باید با صدای بلند نوع ناک اوت و جلوگیری از ادامه بازی او را با کلمات بین المللی اعلام کند.

زمان مسابقه بوکس

در کلیه مسابقه های جهانی و المپیک و دیگر مسابقه های رسمی وقت مسابقه سه دوره (راند) سه دقیقه ای تعیین شده که بین هر راند یک دقیقه استراحت خواهد بود. هر شرکت کننده مجاز است سه نفر (یک سرمربی و دو کمک مربی) داشته باشد که او را زمان استراحت بین هر راند تر و خشک کند.