دوره های آمورشی

در ورزش بوکس نیروی بدنی و استفاده از تکنیک دارای اهمیت بسیاری است و به جهت طبیعت خاص این ورزش ، افرادی که دارای عادتهای روانی جنگجویی و مبارزه طلبی می باشند به آن روی می آورند . در این ورزش شهامت و قدرت زیاد مورد نیاز است و تکنیهای آن شامل عملکردهای سریع و عکس العملهای فعال می باشد.در رشته ورزشی بوکس چشم نقش بسیار زیادی در موفقیت بوکسور دارد. “دید خوب” یکی از فاکتورهای بوکسورهای ممتاز است. عملکرد خوب چشم و در کنار آن زمان پایین واکنش می‌تواند موفقیت بوکسور را رقم بزند.
ورزش بوکس در راند های 3 دقیقه ای و با کنترل دقیق داور وسط در داخل رینگ انجام می شود . هدف طرفین مبارزه گرفتن امتیاز بوسیله وارد کردن ضربات و به زانو درآوردن حریف می باشد . امتیاز به ضربات کوبنده ای تعلق می گیرد که با مشت بسته بوسیله هر کدام از دستها به طرفین سر ، صورت و یا تنه در بالای کمر اصابت نماید.

 

استراتژی های بوکس:

کنترل سرعت، تعیین زاویه مناسب، تعیین زمان حمله یا ضد حمله و تنظیم فاصله با حریف همه اینها استراتژی های مناسب بوکس محسوب می شوند.

بوکس دانش شیرین است از تجزیه قدرت و تهویه، سرعت و سبک، قدرت و سرسختی، و استراتژی و مهارت با هم که همه اینها برای تکمیل پازل بزرگ پیروزی است.

بعد از اینکه مبارزان برای عالی شدن در سبک خود تمرین کردند، آخرین مرحله آنها مطالعه سبک های حریف برای واکنش بهتر، دفاع و پیروزی در مسابقه است.

اساساً استراتژی طرح اصلی پیروزی است، در حالی که آموزش و تکنیک اهداف و آماده سازی آن هستند.

بیشتر جلسات آموزشی شامل سایه زدن (مشت زدن به حریف فرضی) سپس عکس العمل در برابر  ضربه های فرضی که به آنها می رسد با استفاده از گام زدن ، رقص پا ، بدل زدن و جاخالی دادن

ما در دوره های آموزشی که برگزار می نماییم تمامی مهارتهای لازم را به بهترین و اصولی ترین شکل ممکن به هنرجو آموزش می دهیم.

دوره های آموزشی

همه روزه از شش صبح تا یازده شب

  • خصوصی (یک الی دو نفر)
  • نیمه خصوصی (بین دو تا شش نفر)
  • آموزش افراد از 5 سال به بالا