فروش بهترین تجهیزات بوکس

بوکس در زمره کهن ترین ورزش های رزمی جهان قرار دارد. ورزش بوکس در طول تاریخ شاهد ظهور قهرمانان بزرگی بوده از کاسیوس کلی افسانه ای گرفته تا هالی فیلد و مایک تایسون و جورج فورمن و .. بوده است. قدمت اولین مسابقه رسمی بوکس به ۶۷۷ سال قبل از میلاد حضرت مسیح، درآن دوره ای از تاریخ که مسابقات المپیک باستانی برگزار می شد باز می گردد که در اولین مسابقه رسمی بوکس قهرمانی از سمیرنا به نام ایراستوس نام خود به عنوان فاتح و اولین قهرمان بوکس جهان در تاریخ ثبت کرد. امروزه ورزش بوکس با گذشته دور آن تفاوت بسیاری پیدا کرده است که انجام و یادگیری آن مستلزم استفاده از وسایل و تجهیزات خاص خود است.

ورزش بوکس نیز مانند سایر ورزش ها دارای وسایل و تجهیزاتی است که ورزشکار برای تمرین، مسابقه و بهبود روند فعالیت ورزشی به آن نیازمند است این وسایل و تجهیزات شامل کفش، باند، دستکش، کلاه، محافظ لثه، کیسه بوکس و … می شوند.